محورهای کنفرانس

علوم و مهندسی شیمی
 • فیتو شیمی
 • شیمی تجزیه
 • شیمی فیزیک
 • پترو شیمی الکترو شیمی
 • شیمی پلیمر
 • پتروشیمی نانو
 • صنایع شیمیایی
 • مهندسی آب و فاضلاب
 • شیمی فضایی
 • شیمی هسته ای
 • شیمی پوشش
 • شیمی آلی
 • شیمی معدنی
 • شیمی حیاتی
 • خوردگی تصفیه آب
 • شیمی کاتالیست
 • نانو شیمی
 • شیمی دارویی
 • شیمی کاربردی
 • شیمی محاسباتی
 • کنترل فرآیند
 • محیط زیست
 • پدیده های انتقال ایمنی و بازرسی
 • فرآیندهای جداسازی
 • بهینه سازی فرآیندها
 • سنتیک و ترمودینامیک نفت
 • مهندسی مخازن بیوشیمی
 • زیست فناوری
 • سنتز و تولید مواد شیمیایی
 • محیط زیست وتوسعه پایدار
 • باتری ها و پیل های سوختی شیمی سموم و آفت کش ها
 • کاربرد های شیمی و متالورژی مدلسازی
 • شبیه سازی و کنترل صنایع غذایی ، بهداشتی و دارویی
 • ذخیره سازی و انتقال نفت خام و گاز
 • کاربرد روش های محاسباتی در شیمی
 • توسعه فناوری های پالایش و فرآوری نفت انرژی
 • مدیریت انرژی
 • انرژی های تجدید پذیر احتراق
 • کوره های صنعتی
 • مشعل ها
 • مبدل های حرارتی اکتشاف
 • حفاری
 • استخراج و صیانت از مخازن هیدرو کربوری
 • و دیگر موضوعات مرتبط با شیمی و مهندسی شیمی و کاربرد های ان ها
علوم و مهندسی نفت
 • شیمی نفت
 • اقتصاد نفت
 • مهندسی فرآیند مهندسی مخازن
 • مهندسی اکتشاف
 • مهندسی حفاری
 • مهندسی اکتشاف
 • مهندسی حفاری
 • زمین شناسی نفت
 • مهندسی بهره برداری
 • مهندسی پالایش و پخش
 • مهندسی فرآوری و انتقال
 • صنایع پتروشیمی
 • چالش ها و راهکارهای ژئوفیزیک
 • چالش ها و راهکارهای ژئوفیزیک
 • چالش های و راهکارهای ژئوشیمی
 • فناوری های نوین استخراج نفت
 • روش های نوین در حفاری
 • روش های نوین در مدیریت مخازن